Zważając na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, zalecenia WHO, NFZ i działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, podjęliśmy decyzję o zamknięciu gabinetu do 14.04.2020.

W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
601 681 980 lub 691 813 711

W obecnej sytuacji nie zawsze mamy możliwość odebrania telefonów. Prosimy o pozostawienie adresu e-mail lub numeru telefonu. Na każdą wiadomość odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za wyrozumiałość!

Administratorem danych jest Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczno-Stomatologiczna Hanna Wieczorkowska-Molus, ul. Józefa Twardzickiego 10, 85-791 Bydgoszcz. NIP: 5541740107. Zobacz naszą Politykę Prywatności

Prezentujemy zalecenia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w zakresie realizacji procedur medycznych z zakresu ortodoncji. Autorem opracowania jest prof. Tomasz Gedrange.

Konieczne leczenie „ostre“ – tylko pacjenci gdzie egzystuje zagrożenie życia albo konieczność diagnostyki. Np.: zdjęcie zamków przed diagnostyka – rezonans magnetyczny mri albo założenie szyn stabilizujących pourazowych.

Planowe leczenie: Redukcja albo odwołanie terminów w gabinecie dla następujących pacjentów oraz ułożenie indywidualnego planu leczenia na następne 8 i 12 tygodni

Nowi pacjenci – nie przyjmowanie nowych pacjentów do odwołania pandemii (wyjątki pacjenci z bólem i z rozczepami), porady nowych pacjentów przede wszystkim telefonicznie

Aparaty ruchome:
a) płytki: zaplanowanie kontroli za 8 tygodni, b) Bimax: kontrola za 8 tygodni, c) leczenie szynami: wydanie szyn na następne 8 i jeżeli możliwe 12 tygodni, w razie uszkodzeń lub nowych kroków w leczeniu noszenie ostatniej szyny i termin za 12 tygodni

Aparaty stale: montaż i demontaż zamków musi być przełożone na następne 12 tygodni
a: Zamki orto.– reperatury – tak (unikanie używania powstawania aerosolu – czyli sciąganie i usuwanie elementów),b: Hyrax, headgear, Herbst – nie aktywować i zabezpieczanie przed podrażnieniami,c: wyciski – tak – zachowanie procesu czyszczenia wycisków,d: pacjenci przed i po Orto-chirurgi

Retencje: wszystkie następne terminy muszy być przełożone na następne 3 miesiące: wyjątek reperatury.

Czytaj więcej

Polityka Prywatności

  • Home
  • Polityka Prywatności

W świetle przepisów, które weszły w życie z dniem 25.05.2018 jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich bezpieczne wykorzystanie zgonie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Państwa dane mogą zostać wykorzystane w celu:
1) Kontaktu za pomocą poczty elektronicznej.
2) Dokonywania zapisów na wizyty w gabinecie stomatologicznym.

Potrzebne dane:
- Imię i nazwisko
- PESEL
- Data urodzenia
- Numer telefonu

Do Państwa danych osobowych dostęp mają:
1) Obsługa gabinetu
2) Administracja strony internetowej: http://100matologia.com

Przysługujące Państwu uprawnienia:
1) Sprostowanie danych osobowych.
2) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3) Ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
4) Dostęp do Państwa danych osobowych.
5) Przeniesienie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla wyżej wymienionych potrzeb zgodnie z:
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz U.2016, poz.922), z późniejszymi zmianami.
- przepisami RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnie rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE z 2016 r. 1.119,s.1).