Zważając na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, zalecenia WHO, NFZ i działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, podjęliśmy decyzję o zamknięciu gabinetu do 14.04.2020.

W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
601 681 980 lub 691 813 711

W obecnej sytuacji nie zawsze mamy możliwość odebrania telefonów. Prosimy o pozostawienie adresu e-mail lub numeru telefonu. Na każdą wiadomość odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za wyrozumiałość!

Administratorem danych jest Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczno-Stomatologiczna Hanna Wieczorkowska-Molus, ul. Józefa Twardzickiego 10, 85-791 Bydgoszcz. NIP: 5541740107. Zobacz naszą Politykę Prywatności

Prezentujemy zalecenia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w zakresie realizacji procedur medycznych z zakresu ortodoncji. Autorem opracowania jest prof. Tomasz Gedrange.

Konieczne leczenie „ostre“ – tylko pacjenci gdzie egzystuje zagrożenie życia albo konieczność diagnostyki. Np.: zdjęcie zamków przed diagnostyka – rezonans magnetyczny mri albo założenie szyn stabilizujących pourazowych.

Planowe leczenie: Redukcja albo odwołanie terminów w gabinecie dla następujących pacjentów oraz ułożenie indywidualnego planu leczenia na następne 8 i 12 tygodni

Nowi pacjenci – nie przyjmowanie nowych pacjentów do odwołania pandemii (wyjątki pacjenci z bólem i z rozczepami), porady nowych pacjentów przede wszystkim telefonicznie

Aparaty ruchome:
a) płytki: zaplanowanie kontroli za 8 tygodni, b) Bimax: kontrola za 8 tygodni, c) leczenie szynami: wydanie szyn na następne 8 i jeżeli możliwe 12 tygodni, w razie uszkodzeń lub nowych kroków w leczeniu noszenie ostatniej szyny i termin za 12 tygodni

Aparaty stale: montaż i demontaż zamków musi być przełożone na następne 12 tygodni
a: Zamki orto.– reperatury – tak (unikanie używania powstawania aerosolu – czyli sciąganie i usuwanie elementów),b: Hyrax, headgear, Herbst – nie aktywować i zabezpieczanie przed podrażnieniami,c: wyciski – tak – zachowanie procesu czyszczenia wycisków,d: pacjenci przed i po Orto-chirurgi

Retencje: wszystkie następne terminy muszy być przełożone na następne 3 miesiące: wyjątek reperatury.

Czytaj więcej

Mity w ortodoncji

2016 04-30

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
Mity w ortodoncji

Aparaty stałe stosuje się w Polsce od kilku lat, w niektórych ośrodkach nawet od kilkunastu. Niestety wciąż są one mało znane przez lekarzy stomatologów nie zajmujących się leczeniem ortodontycznym, pokutują stare mity i opinie nie mające nic wspólnego z współczesną ortodoncją. Oto kilka z nich:

Leczenie ortodontyczne może być tylko prowadzone u dzieci i młodzieży w tzw. wieku rozwojowym.

Nie jest to prawda. Oczywiście wolimy pacjentów młodszych, wiek daje więcej możliwości, leczenie jest pełniejsze i często krótsze, ale nie jest czynnikiem decydującym. Większość wad dotyczących ustawienia zębów można wyleczyć w każdym wieku, więcej problemów stanowią poważne wady zgryzu ale i tu często możemy zaproponować jakieś rozwiązanie. Coraz częściej naszymi pacjentami są ludzie starsi, przygotowujący się do leczenia protetycznego lub mający problemy z przyzębiem.

Aparaty stałe powoduje próchnicę.

To nie aparaty powodują próchnicę, tylko niedostateczna higiena jamy ustnej. Pacjent użytkujący aparat stały jest zobowiązany do właściwej higieny i to zobowiązanie ma miejsce jeszcze przed założeniem aparatu. Pacjenci, którzy nie radzą sobie z myciem zębów bez aparatu na pewno nie poradzą sobie po jego założeniu. Do lekarza prowadzącego należy decyzja, czy pacjent dojrzał do noszenia tego typu aparatu. Paradoksalnie, wśród pacjentów posiadających aparat stały znacznie rzadziej zdarza się próchnica niż u innych. Wynika to prawdopodobnie z dwóch przyczyn: po pierwsze przed założeniem aparatu zęby są bardzo dokładnie sprawdzane i nawet najmniejsze ubytki muszą być zabezpieczone, po drugie pacjent przychodzi raz w miesiącu na wizytę kontrolną do lekarza ortodonty, który ocenia także stan zębów. Dodatkowo obserwuję, że pacjenci bardziej dbają o zęby mając założony aparat i uczą się systematyczności i konsekwencji w higienie. Pierwszym objawem złej higieny nie jest próchnica, a zapalenie dziąseł, które zmusza do natychmiastowej reakcji i w konsekwencji i poprawy higieny.

Leczenie aparatami starymi wieże się z ekstrakcjami zębów.

Nic bardziej błędnego. Wskazania do usuwania są takie same jak w przypadku leczenia aparatami zdejmowanymi, tylko możliwości zamknięcia szpar i uzyskania prawidłowego ustawienia zębów są większe. Wprawdzie starsze metody zwiększały wskazania do ekstrakcji, ale nowoczesna ortodoncja pozwala na prowadzenie większości leczeń bez usuwania zębów. W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych technik umożliwiających np. dystalizację ( przesunięcie do tyłu) zębów trzonowych co często pozwala na uniknięcie ekstrakcji.

Aparaty stale powoduje resorpcję korzeni przesuwanych zębów.

Prawie każde leczenie ortodontyczne związane jest z pewną resorpcją korzeni, problem ten dotyczy zarówno aparatów starych jak i ruchomych. Resorpcja ta jest jednak niewielka i objawia się najczęściej jako zaokrąglenie apexu. Nie ma ona żadnego znaczenia dla stanu zębów. Niestety zastosowanie zbyt dużych, niewłaściwych sil może doprowadzić do znaczniejszej utraty tkanki zęba. Ostatnie badania wykazują jednak, że ryzyko to jest nawet większe w przypadku aparatów ruchomych gdzie skok śruby podczas jej rozkręcania wyzwala większe siły niż te związane z aparatem starym.