Polityka Prywatności

  • Home
  • Polityka Prywatności

W świetle przepisów, które weszły w życie z dniem 25.05.2018 jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich bezpieczne wykorzystanie zgonie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Państwa dane mogą zostać wykorzystane w celu:
1) Kontaktu za pomocą poczty elektronicznej.
2) Dokonywania zapisów na wizyty w gabinecie stomatologicznym.

Potrzebne dane:
- Imię i nazwisko
- PESEL
- Data urodzenia
- Numer telefonu

Do Państwa danych osobowych dostęp mają:
1) Obsługa gabinetu
2) Administracja strony internetowej: http://100matologia.com

Przysługujące Państwu uprawnienia:
1) Sprostowanie danych osobowych.
2) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3) Ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
4) Dostęp do Państwa danych osobowych.
5) Przeniesienie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla wyżej wymienionych potrzeb zgodnie z:
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz U.2016, poz.922), z późniejszymi zmianami.
- przepisami RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnie rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE z 2016 r. 1.119,s.1).